Lansiad Dementia – Yn Fy Nwylo I / Dementia – First Hand Launch

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Wedi’i ariannu gan Arloesi Gwynedd Wledig a Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, o dan arweiniad Cyngor Gwynedd mae Dementia - Yn Fy Nwlo I yn brofiad rhithwir sy'n ceisio ail-greu sut mae cleifion dementia’n teimlo bob dydd.

Dyma ddigwyddiad yn Galeri Caernarfon i lawnsio'r dechnoleg arloesol yma.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

Funded by Arloesi Gwynedd Wledig and the Welsh Government’s Cymraeg 2050 Grant, the project was led by Gwynedd Council and created a VR experience which aims to mirror how dementia patients feel on a day-to-day basis.

This was an event at Galeri Caernarfon to launch this innovative technology.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.

Comments

Write a comment

*